กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ข้าวสุกไหนไป ไฟลุกไหนแล่น บ่ดี

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: