กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนจะดี ดีเมื่อผ้าอ้อมป้อก คนบ่ดี หงอกเต๋มหัวมันตึงบ่ดี

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: