กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ข้าวลีบมันตึงบ่งอก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: