กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ข้าดีต้านบ่ขาย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: