กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ข้าวลีบงวงตั้ง ข้าวเต้งงวงก๊อม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: