กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ข้ามน้ำหื้อผ่อคนไปก่อน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: