กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ข้าวบ่ตากต๋ำเหนียว ลูกคนเดียวสอนยาก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: