กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เข้าหมู่แฮ้งเป๋นแฮ้ง เข้าหมู่ก๋าเป๋นก๋า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: