กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ขี้โลภปันเสีย ขี้เหลือปันได้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: