กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ขี้นักหมาบ่กิ๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: