กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ขอนบ่มีเห็ด ไผตึงบ่ใกล้

หมายความว่า:
คำถัดไป: