กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ขี้ก้อนใหญ่ย้อนเปิ้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: