กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ขิงแก่มันเผ็ด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: