กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ของบ่กิ๋นฮู้เน่า ของบ่เล่าฮู้ลืม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: