กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ของหล้างได้ แหนมว่าอยู่ปล๋ายไม้ ก็หยัวะหยาดลงใส่ ของบ่หล้างได้ แหนมว่าเอาใส่ถงสะปายแง้น ก็หลัวะหลูดจากบ่า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: