กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ของจะได้หื้อถามลูกเมีย ของจะเสียหื้อถามปี้น้อง

หมายความว่า:
คำถัดไป: