กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ของกิ๋นลำอยู่ตี้ผู้มัก ของฮักมันอยู่ตี้ความปอใจ๋

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: