กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เก้าแหลี้ยมสิบเหลี้ยม บ่เต้าเหลี้ยมใบคา เก้าหนาสิบหนา บ่เต้าหนาความรู้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: