กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไก่เกยจนคนเกยฟ้อน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: