กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ่วปูกิ่วดอยผ่อหัน กิ่วคนไผผ่อบ่หัน

หมายความว่า:
คำถัดไป: