กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แก่นต๋าตั๋วขวักออก เอาแก่นบ่ากอกเข้ายัด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: