กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไก่สามเดือนปอฆ่า ม้าสามเดือนปอฝึก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: