กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำขอแปงกว่ากำซื้อ ควรจักยื่นหื้อ ควรมีไมถี คนจะยินดี เพราะขอกั๋นได้

หมายความว่า:
คำถัดไป: