กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำส่อแป้กำยอ สามหมออยู่เฮือนฮั่ว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: