กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำบ่ดีบ่ควรเอามาเล่า กำป๋างเก่าบ่ดีเอามายาย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: