กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำฟู่เก๊า เอาตุมตี้ไหน เอาก๋ำใส่ไฟ ฤาไหลน้ำกว้าง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: