กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำขอแปงเหลือกำซื้อ กำลือแปงเหลือกำอู้

หมายความว่า:
คำถัดไป: