กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เก็บผักลวดหักหลัว ตกขัวลวดอาบน้ำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: