กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เกิดตะวา มืนต๋าตะเจ๊า จะไปฟั่งแก่เฒ่ากั๋นเลย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: