กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นแล้วลืมอยาก ปากแล้วลืมกำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: