กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อ้อยต้าวล้ม บ่ส้มก็จ๋าง คนผลาญเงินไผบ่ใคร่อู้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: