กลับ
สุภาษิต คำว่า
ตักบาตรอย่าถามพระ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: