กลับ
สุภาษิต คำว่า
ตามใจปากมากหนี้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: