กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กั๊บตี้อยู่ได้ กั๊บใจ๋อยู่ยาก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: