กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กลั๋วล้ำจ้างต๋าย อายล้ำจ้างต้าว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: