กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ก้าบได้บินบ่ได้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: