กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นง่ายจ่ายอ่วย มักเป็นคนตุ๊กข์ กินจิ๊กิ๋นจ๋ำ หมั่นฮิหมั่นฮอม มักจะเป๋นคนมี

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: