กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นคนเดียวเผี้ยวตึงหมู่

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: