กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นต๋างลี้ขี้ต๋างยั้ง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: