กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นบ่จ้างก็เป็นหนี้ ขี้บ่จ้างขี้ก็เป๋นกำ ทำบ่ดีเปิ้นก็เล่า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: