กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ก๋ำขี้ดีกว่าก๋ำตด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: