กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ก๊าเต้าก็กิ๋นเต้าแมง ก๊าแต๋งก็กิ๋นแต๋งเน่า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: