กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ก๋ำพร้าแม่ตี๋นแขวน ก๋ำพร้าป้อยังแควน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: