กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ก๋านจ๋ำเป๋น ข้าวเย็นจ๋ำอุ่น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: