กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่เล่นก็บ่ม่วน บ่มีค่วนก็บ่มีตี้ไว้ครัว บ่มีผัวก็บ่มีคนร่วมข้าง ใจ๋บ่กว้างปี้น้องบ่หลาย

หมายความว่า:
คำถัดไป: