กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สมน้ำสมเนื้อ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: