กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เยี๊ยะก๋ารเอ็นยาน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: