กลับ
สุภาษิต คำว่า
เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่งตาตาม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: