กลับ
สุภาษิต คำว่า
คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: