กลับ
สุภาษิต คำว่า
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: